• Baktığınız yerde,

  göremediğiniz gerçekler.

 • Doğanın gücüyle

  bilimselliği esas aldık.

 • Hiçbir şey

  apacık ortada görünen kadar,

  aldatıcı değildir.

Hiçbir şey
apaçık ortada göründüğü kadar
aldatıcı değildir...

Sigorta ve iş dünyası için risk ve hasar yönetim süreçlerinde tüm ihtiyaçları karşılayabilecek gereklilikleri tek bir yapı altında barındıran küme bir hizmet sunmaktayız. Kök neden analiz uzmanlarımız, konusunda uzman; akademisyen, profesör, avukat, sigorta eksperleri, müşavirler gibi çözüm ortakları ile derinlemesine inceleme yaparak her olayın sebep ve sonuçlarını bilimsel verilere dayalı tüm gerekçeleri ile şeffaf bir şekilde ortaya koyar.

Her hasar bir hukuk kuralı ile başlar, bir hukuk kuralı ile son bulur... Şeffaf yönetim algımız ile hukuk kurallarını baz alarak optimum sonuca odaklıyız. Teknik uzmanlardan alınan raporların, sigorta ve hukuk dilinde tercümesini sağlarız. Esnek kurgusu ve geniş faaliyet alanı sayesinde, aşılamayan sorunlara akılcı, bilimsel, teknik çözüm önerileri sunarız.

Vizyonumuz

Bilimi daha ulaşılabilir hale getirmek ve uluslararası düzeyde güven odağı olarak
sektöre bakış açısını değiştirmek.

Misyonumuz

Akıl ve bilim doğrultusunda hareket ederek tüm olayları
en şeffaf hali ile taraflara sunmak.

Değerlerimiz

 • Şeffaflık

  Şeffaflık

 • Bilim ve Akıl

  Bilim ve Akıl

 • Yenilikçilik

  Yenilikçilik

 • Ahlak

  Ahlak

 • Tarafsızlık

  Tarafsızlık

Düşünce ve çalışma şeklimiz değerlerimize yön vermektedir.
Süreçleri tamamen şeffaf ve ahlaki bir şekilde yönetmemiz sonucunda;
bilim ve aklın ışığı daima sonuçlandırdığımız işlere yansımaktadır.

Faaliyet Alanlarımız

Kök Sebep Analizi
Kök Sebep
Analizi

"Hiçbir şey apaçık ortada göründüğü kadar aldatıcı değildir..."
Kök (ana) sebep her zaman göründüğü gibi olmayabilir. Kök neden analistlerimiz bu motto ile hareket ederek problemlerin altında yatan kök nedenleri bilimsel çalışmalar ile tespit etmektedir.
Hasarların kök nedenleri, doğru süreç yönetiminin vazgeçilmez 'kök' adımıdır. Kök neden analizi ciddi bir uzmanlık gerektirdiğinden konu uzmanı akademisyenler ile gerekli çalışmalar yapılmaktadır. IGC, hangi problem için hangi uzmanlık alanlarından faydalanacağını çok iyi bilmektedir.
Bu analizlerin sigorta ve hukuk diline tercümesini yapmaktadır.

Rücu tespiti ve Analizi
Rücu tespiti
ve Analizi

Kök sebebin tespiti aynı zamanda hasarın oluşumunda ki sorumlu tarafı da tespit etmeye olanak sağlar. Böylece mağduriyet doğru kanal üzerinden giderilerek rücu imkanları tespit edilir. Rücu muhatabının tespiti sonrasında, gerekli hukuki takip çözüm ortağı olan avukatlar ile yapılmaktadır. Sigorta sektörü ve iş dünyası için kök neden - rücu tespiti ve rücu süreç yönetimi, küme bir hizmet olarak profesyonel uzmanlar ile sunulmaktadır.

Hukuki Süreç Takibi
Hukuki Süreç
Takibi

"Her hasar, bir hukuk kuralı ile başlar ve son bulur..." Çözüm ortağı olan uzman avukatları ile yerel hukuk kurallarına uygun süreç takibi yapmakta ve sonuçlandırabilmektedir. Hasar öncesinde, esnasında ve sonrasında konusunda uzman avukatları ile yerel yasa ve yönetmeliklere uygun değerlendirme ve yönlendirmeler yaparak mütalaa verir ve hukuki süreci takip ederek optimum sonucu elde eder.

Risk Analizi / Poliçe Mimarlığı
Risk Analizi /
Poliçe Mimarlığı

Uzman çözüm ortakları ile her sektör için survey / risk analizi ve poliçe mimarlığı hizmeti vermektedir. Survey ve Risk Analizi çalışmaları ile riskleri ve ihtiyacı tespit eder. Sigorta, bir risk yönetim adımıdır. Yapılan analizler sonrası, sektörüne ve iş koluna uygun teminat gruplarını ve küresel alanda kullanılan klozları tespit ederek optimum poliçe mimarisini oluşturur. Bu yönüyle risk yönetimine her açıdan katkı sunar.

Hasar Süreç Yönetimi
Hasar Süreç
Yönetimi

"IGC çalışma alanını 5684 sayılı kanunun dışında kurgulamıştır. Bir hasar alma şirketi de değildir...!", sadece doğruya odaklı bir danışmanlık şirketidir. Hasar yönetim sürecinde ihtiyaç duyulan bilimsel çalışmalar için çözüm ortakları ile birlikte şeffaf bir hizmet ağı sunmaktadır.

Hasar Sonrası Risk Analizi
Hasar Sonrası
Risk Analizi

Standart Risk Analizi çalışmalarından farklı olarak bir hasar sonrasında hasarın riske etkisi ve tekrarlama olasılıklarını değerlendirerek teminat sağlayıcıların daha kolay karar almasını, teminat arayanların ise daha rahat teminat bulması için gerekli risk azaltma önerilerini sunar.

Partnerlerimiz

IGC, risk ve hasar yönetim süreçlerini doğru bir şekilde kurgulayarak sigorta danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır. Amacımız müşterilerimizin işinin iyileştirilmesidir. Bu nedenle şeffaflık ve güvenilirliği esas alarak hizmet vermekteyiz. Sigorta ve iş dünyası için risk ve hasar yönetim süreçlerinde tüm ihtiyaçları karşılayabilecek gereklilikleri tek bir yapı altında barındıran bir ortak olarak, ortaya çıkan riskler için iş modelleri oluşturmak ve bu iş modellerinin dünyanın heryerine ulaştırabilmek için çalışıyoruz.
Üniversiteler, eksperler, avukatlar, risk mühendisleri, adli bilirkişiler, mali müşavirler, teknokent kuruluşları, uzman mühendisler olmak üzere çeşitli uzmanlık alanından oluşan bir ağ dahil olmak üzere partnerlerimizle yurt içi ve yurt dışı olmak üzere dünyanın her yerinde şeffaf bilgi transferi ile süreç optimizasyonu sağlıyoruz. Ekibimiz, birçok ülkede bize güven duyan müşteriler ile birincil sigorta danışmanlığı yaparak sigorta sektöründe ki sorunları ortadan kaldırmak için çalışmaktadır.

Sosyal Sorumluluk

Gerçek ekonomik verimlilik, doğal kaynakların verimli kullanılmasıyla gerçekleşiyor. Şirket faaliyetlerine paralel olarak sosyal sorumluluk projelerinde de; çevresel, ekonomik ve kültürel gelişimi destekliyoruz. Gelişimi, yaratıcılığı ve üretkenliği desteklenen bireylerin topluma ve dünyaya duyarlı ve faydalı vatandaş olacağı düşüncesiyle IGC'nin sosyal sorumluluk projelerinin temelinde eğitim bulunuyor.

IGC, sivil toplum kuruluşlarına ve çeşitli projelere desteğini sürdürürken, tüm paydaşlarının ve çalışanlarının sosyal sorumluluk çerçevesinde hareket etmelerini sağlamak için düzenli eğitimler gerçekleştiriyoruz.

Sosyal Sorumluluk

İletişim

Soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçin.

Aziziye Mahallesi, Kuzgun Sokak, No: 86/10, Çankaya ANKARA

T. +90 312 440 95 12

F. +90 312 440 96 42

E. info@igconsulting.com.tr